Vårdsberg

Andreas Bladin

Ordförande, Ledamot 070-8882580

Jonathan Dernerud

Vice ordförande, Ledamot 073-2193004

Lars Sylvan

Sekreterare, Ledamot 073-4182131

Anders Isaksson

Kassör, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 070-6210945

Gunnar Nilsson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 013-59053

Johan Franzén

Ledamot 0707-860112

Valberedning

Bengt Rogestam

Valberedning, sammankall. 013-153401

Göran Andersson

Valberedning, ledamot 070-4564507