Askeby

Magnus Wessman

Ordförande, Ledamot 0703023120

Karolina Hårsmar

Vice ordförande, Ledamot, Kriskontakt 0705275181

Linnea Borgenvall

Sekreterare, Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0706602416

Wilhelm Aschan

Kassör, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0703903105

Andreas Bladin

Ledamot, Medlemsansvarig 0708882580

Henrik Karlsson

Ledamot 0703403967

Daniel Germundsson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0703799066

Jonathan Dernerud

Ledamot 073-2193004

Anders Isaksson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Äganderättsansvarig 0706210945

Lars Sylvan

Kommungruppsledamot (vald/nom) 0734182131

Valberedning

Andreas Ahlsén

Valberedning, sammankall. 0730445755

Clas Johansson

Valberedning, ledamot 0705825125

Lars Sylvan

Valberedning, ledamot 0734182131