Askeby

Magnus Wessman

Ordförande, Ledamot 070-3023120

Karolina Hårsmar

Vice ordförande, Ledamot, Kriskontakt 070-5275181

Linnea Borgenvall

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Barn- och ungdomsansvarig 070-6602416

Wilhelm Aschan

Kassör, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Jakt- och viltansvarig 070-3903105

Andreas Bladin

Ledamot, Medlemsansvarig 070-8882580

Henrik Karlsson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-3403967

Daniel Germundsson

Ledamot 0703799066

Jonathan Dernerud

Ledamot 073-2193004

Anders Isaksson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Äganderättsansvarig 070-6210945

Valberedning

Göran Andersson

Valberedning, sammankall., Valberedning, ledamot 070-4564507

Clas Johansson

Valberedning, ledamot 0705-825125

Lars Sylvan

Valberedning, ledamot 073-4182131

Andreas Ahlsén

Valberedning, ledamot 0730-445755

Niclas Lagell

Valberedning, ledamot 070-5276183