Roxen Västra

Patrik Kagevir

Ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 070-2688881

Erik Vrethem

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-7288796

Anna Andersson

Sekreterare, Ledamot 073-9416216

Ola Bjärkefur

Kassör, Ledamot 0737-599791

Anders Wiktander

Ledamot 0705-959556

Mats Rheinberg

Ledamot 013-58190

Anders Petersson

Ledamot 070-7728662

Valberedning

Kjell Carlsson

Valberedning, sammankall. 013-58269

Mårten Engholm

Valberedning, ledamot 073-6733474