Tryserum-Östra Ed

John Furenbäck

Ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0730630474

Daniel Johnsson

Sekreterare, Ledamot 070-2103860

Anna Rolf

Kassör, Ledamot 070-6528437

Tommy Petersson

Ledamot 0706501634

Assi Baki

Ledamot 0709992662

Sven Andersson

Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-5581909

Helena Hägg

Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-3680866

Valberedning

Pernilla Wahlman

Valberedning, sammankall. 070-2157009

Ann Svensson

Valberedning, ledamot 070-5676101