Norra Valkebo

Joacim Axelsson

Ordförande, Ledamot 070-5151994

Fredrik Ahlsén

Vice ordförande, Ledamot 070-5764430

Niklas Hjalmarsson

Sekreterare, Ledamot 0708-485506

Anders Boodh

Kassör, Ledamot 0733-827915

Jens Alvar

Ledamot

Gustav Thuresson

Ledamot

Magnus Nilsson

Ledamot 070-5664144

Anna Eklöf

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0730-506216

Valberedning

Torbjörn Svärd

Valberedning, sammankall. 013-82344

Leif Ohlsson

Valberedning, ledamot 070-5503974

Weine Carlsson

Valberedning, ledamot 070-6961905

Thor Andersson

Valberedning, ledamot 013-84051

Bernt Karlsson

Valberedning, ledamot 0708-182307