Bobergs

Anicka Olofsson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0730-933944

Niclas Samuelsson

Vice ordförande, Ledamot 0141-40748

Anders Blomquist

Sekreterare, Ledamot 070-5333842

Johan Andersson

Kassör, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 070-6810100

Robert Forsberg

Ledamot 0141-70077

Magnus Andersson

Ledamot 0705642274

John Fritiofsson

Ledamot 0722413978

Valberedning

Ulf Gustafsson

Valberedning, sammankall. 070-3360036

Håkan Gillheimer

Valberedning, ledamot 070-5356370

Erik Blomquist

Valberedning, ledamot 070-5799015