Holaveden

Magnus Karlsson

Ordförande, Ledamot, Konsumentansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 070-2395095

Patrik Erixon

Vice ordförande, Ledamot, Energiansvarig, Äganderättsansvarig 0703-410208

Linus Andersson

Sekreterare, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-3020044

Per Gomér

Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig 070-5300243

Örjan Sköld

Ledamot, Skogsansvarig 070-5919368

Charlotte Önnestedt

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Konsumentansvarig, Äganderättsansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 0703-436957

Marcus Thell

Ledamot, Medlemsansvarig, Skogsansvarig 0706611459

Valberedning

Stellan Tagesson

Valberedning, sammankall. 0733-521709

Jan Karlsson

Valberedning, ledamot 070-3050240

Jan-Olof Segersson

Valberedning, ledamot 070-6365789