Rinna

Daniel Arnell

Ordförande, Ledamot 070-6724067

Gösta Oskarsson

Vice ordförande, Ledamot 070-3375189

Martin Johansson

Sekreterare, Ledamot 070-7592429

Håkan Svensson

Kassör, Ledamot 070-3272204

Johan Knutsson

Ledamot 0703-418829

Göran Oskarsson

Jakt- och viltansvarig 070-5518577

Valberedning

Inge Axelsson

Valberedning, sammankall. 070-2227807

Per Carlsson

Valberedning, ledamot