Rinna

Daniel Arnell

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-6724067

Björn Andersson

Vice ordförande, Ledamot 070 - 7238603

Martin Johansson

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 070-7592429

Håkan Svensson

Kassör, Ledamot 070-3272204

Johan Knutsson

Ledamot 0703-418829

Gösta Oskarsson

Ledamot 070-3375189

Göran Oskarsson

Jakt- och viltansvarig 070-5518577

Valberedning

Inge Axelsson

Valberedning, sammankall. 070-2227807

Anders Svensson

Valberedning, ledamot 0142-74028

Per Carlsson

Valberedning, ledamot 0142-14745