Mantorpsortens

Malin Andersson

Ordförande, Ledamot 072-5221726

Magnus Andersson

Kassör, Ledamot 0708-291758

Magnus Davidsson

Ledamot

Adam Andersson

Ledamot

Dag Abelsson

Skogsansvarig, Jakt- och viltansvarig 0708-202656

Valberedning

Ingvar Karlsson

Valberedning, sammankall. 073-8266763

Arne Johansson

Valberedning, ledamot 070-8857571

Christer Davidsson

Valberedning, ledamot