Södra Valkebo

Felicia Lidback

Ordförande, Ledamot 073-6173898

Madeleine Karlsson

Vice ordförande, Ledamot 0708-427718

Lennart Pettersson

Sekreterare, Ledamot

Jonny Gustafsson

Kassör, Ledamot 070-2542070

Lars-Göran Engdahl

Ledamot 073-3999008

Kjell Lilja

Ledamot 0702-138966

Fredrik Gustavsson

Ledamot 070-8440706

Lennart Ragnar

Ledamot 0705-717577

Valberedning

Yngve Johansson

Valberedning, sammankall. 070-8571165

Karl-Henrik Wågbrant

Valberedning, ledamot 070-5305591

Ola Danielsson

Valberedning, ledamot