Norra Kinda

Bo Lindborg

Ordförande, Kassör, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-3146065

Martin Wolf

Vice ordförande, Ledamot 0730-897660

Katarina Wolf

Sekreterare, Ledamot 0725000799

Valberedning

Rune Larsson

Valberedning, sammankall. 070-5450534

Stefan Rydin

Valberedning, ledamot 070-3789759

Johan Wolf

Valberedning, ledamot 070-5688460