Södra Kinda

Per-Anders Lind

Ordförande, Ledamot 070-6564615

Göran Nilsson

Vice ordförande, Ledamot 070-6795700

Magnus Carlsson

Sekreterare, Ledamot 070-2837912

Elin Torstensson

Kassör, Ledamot

Lotten Jonsson

Ledamot

Per-Anders Olofsson

Ledamot 076-8090507

Linus Älenmark

Ledamot 070-2232576

Valberedning

Sven Sandgren

Valberedning, sammankall. 0703-445301

Bo Eriksson

Valberedning, ledamot

Arne Karlsson

Valberedning, ledamot 070-5553914