Södra Kinda

Göran Nilsson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0706795700

Lotten Jonsson

Vice ordförande, Ledamot

Magnus Carlsson

Sekreterare, Ledamot 0702837912

Linus Älenmark

Kassör, Ledamot 0702232576

Per-Anders Lind

Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0706564615

Per-Anders Olofsson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0768090507

Valberedning

Sven Sandgren

Valberedning, sammankall. 0703445301

Bo Eriksson

Valberedning, ledamot

Arne Karlsson

Valberedning, ledamot 0705553914