Västra Kinda

Anders Karlsson

Ordförande, Ledamot 070-6363170

Lars-Rune Pettersson

Vice ordförande, Ledamot 070-6519586

Linnea Herbertsson

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0735795405

Magnus Nilsson

Kassör, Ledamot 070-5954978

Magnus Ericsson

Ledamot 070-3025225

Christoffer Olsson

Ledamot 070-2140031

Lena Karlsson

Ledamot 013-41420

Björn Andersson

Ledamot 070-3925452

Bo-Bertil Olsson

Ledamot 072-3174139

Valberedning

Karin Skärby

Valberedning, sammankall. 070-2290124

Johan Herbertsson

Valberedning, ledamot 073-5795405

Anna Johansson

Valberedning, ledamot 0708-452819