Västra Kinda

Anders Karlsson

Ordförande, Ledamot 0706363170

Lars-Rune Pettersson

Vice ordförande, Ledamot 0706519586

Linnea Herbertsson

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0735795405

Magnus Nilsson

Kassör, Ledamot 0705954978

Magnus Ericsson

Ledamot 0703025225

Christoffer Olsson

Ledamot 0702140031

Lena Karlsson

Ledamot 013-41420

Björn Andersson

Ledamot 0703925452

Bo-Bertil Olsson

Ledamot 0723174139

Valberedning

Karin Skärby

Valberedning, sammankall. 0702290124

Johan Herbertsson

Valberedning, ledamot 0735795405

Anna Johansson

Valberedning, ledamot 0708452819