Ydre Södra

Linda Tordsson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 076-3170691

Ulrika Ek

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-5852668

Alfred Fält

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0730-805531

Mats Wennerholm

Kassör, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-6801262

Reinhold Petri

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-6042963

Aron Saldner

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0703573145

Anni Eriksson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0738308022

Valberedning

Malin Gumaelius

Valberedning, sammankall.

Johan Fält

Valberedning, ledamot 070-6575732

Anita Tordsson

Valberedning, ledamot 0702-260257