Boxholm

Martin Johansson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-6883950

Johan Gustafsson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0730-474271

Lydia Hektor

Sekreterare, Ledamot 0702169805

Kjell Wiström

Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig 0705-123125

Valberedning

Magnus Johansson

Valberedning, sammankall. 070-5416164

Biarne Karlsson

Valberedning, ledamot 070-6213067