Boxholm

Magnus Johansson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-5416164

Martin Johansson

Vice ordförande, Ledamot 070-6883950

Karin Johansson

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0730-577299

Kjell Wiström

Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig 0705-123125

Johan Gustafsson

Ledamot 0730-474271

Eric Karpholm

Ledamot

Bertil Johansson

Jakt- och viltansvarig 072-2081939

Valberedning

Biarne Karlsson

Valberedning, sammankall. 070-6213067

Lydia Hektor

Valberedning, ledamot 0702169805