Båstad

Anne-Marie Wemmert

Ordförande, Sekreterare, Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig 0703963504

Jan Ottosson

Vice ordförande, Ledamot, Flyghavreansvarig 0703106494

Josefin Svensson

Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig 0704871581

Linda Svensson

Ledamot, Djuromsorgsansvarig, Skolkontakt-/konsumentansvarig 0768270919

Bo Gunnarsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0705466046

Emil Hjalmarsson

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 0703419396

Anders Jansson

Ledamot 0705782015