Båstad

Anne-Marie Wemmert

Ordförande, Sekreterare, Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig 070-3963504

Jan Ottosson

Vice ordförande, Ledamot, Flyghavreansvarig 070-3106494

Josefin Svensson

Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig 0704-871581

Linda Svensson

Ledamot, Djuromsorgsansvarig, Skolkontakt-/konsumentansvarig 0768-270919

Bo Gunnarsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-5466046

Emil Hjalmarsson

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 070-3419396

Anders Jansson

Ledamot 0705782015