Eslöv

Nils Frank

Ordförande, Ledamot, Äganderättsansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 0705512775

Anne Svensson

Vice ordförande, Ledamot 0706617786

Anders Nilsson

Sekreterare, Ledamot 0708423174

Anna Tykesson

Ledamot, Djuromsorgsansvarig 0703101614

Ola Vilbern

Ledamot, Jakt- och viltansvarig, Skolkontakt-/konsumentansvarig, Skogsansvarig 0706259248

Julius Andersson

Ledamot 0739892446

Hans Andersson

Ledamot, Kulturansvarig, Miljö&vattenvårdsansvarig 0704401537

Torsten Winther

Ledamot, Energiansvarig, Flyghavreansvarig 0708343620

Daniel Ohlsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig, Skolkontakt-/konsumentansvarig 0708757263

Rickard Andersson

Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig 0706734052

Valberedning

Bertil Andersson

Valberedning, ledamot 0709762095

Daniel Ohlsson

Valberedning, ledamot 0708757263

Ola Vilbern

Valberedning, ledamot 0706259248

Rickard Andersson

Valberedning, ledamot 0706734052

Anders Nilsson

Valberedning, ledamot 0708423174

Mikael Thörner

Valberedning, ledamot 0708326359

Hans Andersson

Valberedning, ledamot 0704401537