Eslöv

Nils Frank

Ordförande, Ledamot, Äganderättsansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 070-5512775

Anne Svensson

Vice ordförande, Ledamot 070-6617786

Anders Nilsson

Sekreterare, Ledamot 070-8423174

Anna Tykesson

Ledamot, Djuromsorgsansvarig 070-3101614

Rickard Andersson

Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig 070-6734052

Hans Andersson

Ledamot, Kulturansvarig, Miljö&vattenvårdsansvarig 0704-401537

Torsten Winther

Ledamot, Energiansvarig, Flyghavreansvarig 0708-343620

Daniel Ohlsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig, Skolkontakt-/konsumentansvarig 070-8757263

Ola Vilbern

Ledamot, Jakt- och viltansvarig, Skolkontakt-/konsumentansvarig, Skogsansvarig 070-6259248

Valberedning

Bertil Andersson

Valberedning, ledamot 070-9762095

Daniel Ohlsson

Valberedning, ledamot 070-8757263

Ola Vilbern

Valberedning, ledamot 070-6259248

Rickard Andersson

Valberedning, ledamot 070-6734052

Anders Nilsson

Valberedning, ledamot 070-8423174

Mikael Thörner

Valberedning, ledamot 0708-326359

Hans Andersson

Valberedning, ledamot 0704-401537