Hässleholm

Mats-Ola Persson

Ordförande, Ledamot, Kulturansvarig, Skogsansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 070-3388242

Gert-Inge Olsson

Vice ordförande, Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 070-8502808

Johan Henriksson

Sekreterare, Ledamot, Djuromsorgsansvarig 076-8777786

Lennart Axelsson

Ledamot, Energiansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 0705-303322

Tobias Thell

Ledamot, Djuromsorgsansvarig, Skolkontakt-/konsumentansvarig 070-9421898

Ann Marke

Ledamot, Jakt- och viltansvarig, Skogsansvarig 070-4372485

Ola Carlsson

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 070-6701444

Jerry Olsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig, Äganderättsansvarig 0708-439795

Lene Hult

Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig 070-8822171

Valberedning

Anders Winqvist

Valberedning, sammankall. 0708-448939

Magnus Nyman

Valberedning, ledamot 0708-725440

Anders Nilsson

Valberedning, ledamot 070-8440326