Hässleholm

Ola Carlsson

Ordförande, Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 070-6701444

Gert-Inge Olsson

Vice ordförande, Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 070-8502808

Johan Henriksson

Sekreterare, Ledamot, Djuromsorgsansvarig 076-8777786

Lennart Axelsson

Ledamot, Energiansvarig 0705-303322

Tobias Thell

Ledamot, Djuromsorgsansvarig, Energiansvarig, Skolkontakt-/konsumentansvarig 070-9421898

Ann Marke

Ledamot, Jakt- och viltansvarig, Skogsansvarig 070-4372485

Jerry Olsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig, Äganderättsansvarig 0708-439795

Lene Hult

Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig 070-8822171

Mats-Ola Persson

Ledamot, Kulturansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 070-3388242

Valberedning

Ingvar Larsson

Valberedning, sammankall. 073-4077741

Anders Nilsson

Valberedning, ledamot 070-8440326

Anders Winqvist

Valberedning, ledamot 0708-448939