Hörby

Kjell-Åke Persson

Ordförande, Ledamot, Energiansvarig, Äganderättsansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 070-5111776

Per Persson

Vice ordförande, Ledamot, Djuromsorgsansvarig 0731-822527

Olof Friberg

Sekreterare, Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig 073-8442709

Ingvar Håkansson

Ledamot 070-3203008

Johan Nilsson

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 073-3662048

Roland Arvidsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig, Skogsansvarig 070-9286818

Stefan Frank

Ledamot 070-6205713

Valberedning

Lars Larsby

Valberedning, sammankall. 070-6644733

Mats Nilsson

Valberedning, ledamot 070-5371737