Hörby

Kjell-Åke Persson

Ordförande, Ledamot, Energiansvarig, Äganderättsansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 0705111776

Per Persson

Vice ordförande, Ledamot, Djuromsorgsansvarig 0731822527

Olof Friberg

Sekreterare, Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig 0738442709

Stefan Frank

Ledamot 0706205713

Roland Arvidsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig, Skogsansvarig 0709286818

Ingvar Håkansson

Ledamot 0703203008

Johan Nilsson

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 0733662048

Helena Olofsson

Ledamot, Kulturansvarig 0702087061

Valberedning

Lars Larsby

Valberedning, sammankall. 0706644733

Mats Nilsson

Valberedning, ledamot 0705371737