Klippan

Henrik Gudmundsson

Ordförande, Ledamot, Djuromsorgsansvarig, Skolkontakt-/konsumentansvarig, Äganderättsansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 070-6090669

Ingvar Larsson

Sekreterare, Ledamot, Energiansvarig 0730-788240

Mikael Strand

Ledamot 0762-223899

Filip Nilsson

Ledamot, Flyghavreansvarig 0733-922622

Gustaf Aldén

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 070-2529863

Ingvar Pålsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig, Skogsansvarig 070-3099657

Valberedning

Henrik Gudmundsson

Valberedning, sammankall. 070-6090669

Sten Gyllenstierna

Valberedning, ledamot 070-2471556