Klippan

Henrik Gudmundsson

Ordförande, Ledamot, Djuromsorgsansvarig, Skolkontakt-/konsumentansvarig, Äganderättsansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 0706090669

Gustaf Aldén

Vice ordförande, Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 0702529863

Ingvar Larsson

Sekreterare, Ledamot, Energiansvarig 0730788240

Mikael Strand

Ledamot 0762223899

Filip Nilsson

Ledamot, Flyghavreansvarig 0733922622

Ingvar Pålsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig, Skogsansvarig 0703099657

Valberedning

Henrik Gudmundsson

Valberedning, sammankall. 0706090669

Sten Gyllenstierna

Valberedning, ledamot 0702471556