Kristianstad

Sven Nilsson

Ordförande, Ledamot, Äganderättsansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 044-239037

Hans Persson

Vice ordförande, Sekreterare, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 073-8026852

Mats Thuresson

Ledamot 070-5580024

Staffan Gertzell

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 070-8238923

Cecilia Svensson

Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig 0704-850953

Håkan Svensson

Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig 070-2598084

Lennart Nilsson

Ledamot, Djuromsorgsansvarig 070-2452893

Per-Inge Pålsson

Ledamot, Energiansvarig 070-5955140

Valberedning

André Svensson

Valberedning, ledamot 070-5784477

Erik Jansson

Valberedning, ledamot 0708-232317