Landskrona

Daniel Nylander

Ordförande, Ledamot, Äganderättsansvarig, Flyghavreansvarig 0707387303

Gunnar Persson

Vice ordförande, Ledamot 0705872077

Tania Valtersson

Sekreterare, Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig 0703692711

Magnus Nilsson

Ledamot, Djuromsorgsansvarig 0730385363

Simon Sjölin

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0707711143

Johan Wadborg

Ledamot, Energiansvarig 0707831400

Kjell Svegrup

Ledamot 0705575194

Bengt Hellerström

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 0708704412

Anders Andersson

Ledamot, Kulturansvarig 0703606543

Krister Zettervall

Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig 0708246465