Landskrona

Daniel Nylander

Ordförande, Ledamot, Äganderättsansvarig, Flyghavreansvarig 070-7387303

Gunnar Persson

Vice ordförande, Ledamot 0705-872077

Tania Valtersson

Sekreterare, Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig 070-3692711

Magnus Nilsson

Ledamot, Djuromsorgsansvarig 0708-170503

Simon Sjölin

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-7711143

Johan Wadborg

Ledamot, Energiansvarig 070-7831400

Kjell Svegrup

Ledamot 0705-575194

Bengt Hellerström

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 070-8704412

Anders Andersson

Ledamot, Kulturansvarig 0703-606543

Krister Zettervall

Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig 070-8246465