Lomma

Martha Witt

Ordförande, Ledamot 070-3681155

Anders Christensson

Vice ordförande, Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 070-6293038

Nils Persson

Ledamot, Djuromsorgsansvarig 070-9317200

Anne Laxmar

Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig 073-3147808

Valberedning

Torsten Olofsson

Valberedning, sammankall. 070-6299600

Hans Laxmar

Valberedning, ledamot 070-8470490