Lomma

Martha Witt

Ordförande, Ledamot 0703681155

Anders Christensson

Vice ordförande, Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 0706293038

Anne Laxmar

Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig 0733147808

Nils Persson

Ledamot, Djuromsorgsansvarig 0709317200

Valberedning

Torsten Olofsson

Valberedning, sammankall. 0706299600

Hans Laxmar

Valberedning, ledamot 0708470490