Lund

Camilla Hansson

Ordförande, Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig, Äganderättsansvarig 076-8157117

Anna Kristoffersson

Vice ordförande, Ledamot, Djuromsorgsansvarig 0708-520194

Maria Walter

Sekreterare, Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig, Miljö&vattenvårdsansvarig 073-3446527

Thomas Westerlund

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 0706-477637

Sven-Erik Svensson

Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig 070-2471224

Per-Olof Danielsson

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 0705-111327

Bertil Göransson

Ledamot 0709-924505