Lund

Camilla Hansson

Ordförande, Ledamot, Äganderättsansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 0768157117

Anna Kristoffersson

Vice ordförande, Ledamot, Djuromsorgsansvarig 0708520194

Maria Walter

Sekreterare, Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig, Miljö&vattenvårdsansvarig 0733446527

Per-Olof Danielsson

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 0705111327

Bertil Göransson

Ledamot 0709924505

Lars Assarsson

Ledamot 0707491061

Håkan Wahlman

Ledamot 0702224181