Malmö

Jenny Nilsson

Ordförande, Ledamot, Energiansvarig, Skolkontakt-/konsumentansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 0709905995

Jörgen Johansson

Vice ordförande, Ledamot, Jakt- och viltansvarig, Kulturansvarig, Flyghavreansvarig 0706350327

Peter Langerbeck

Sekreterare, Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 0706965536

Axel Löfvander

Ledamot, Äganderättsansvarig 0702713538