Perstorp

Ulf Wingren

Ordförande, Ledamot, Djuromsorgsansvarig, Äganderättsansvarig, Näringspolitiskt ansvarig, Flyghavreansvarig 0730-266205

Filip Kronquist

Sekreterare, Ledamot 070-4900464

Staffan Andreasson

Ledamot, Kulturansvarig, Miljö&vattenvårdsansvarig 070-3714049

Bengt Ohlin

Ledamot 0708452757

Valberedning

Karl-Henrik Ekstrand

Valberedning, ledamot 0708-180791

Anders Hansson

Valberedning, ledamot 0435-30890