Simrishamn

Sven-Erland Svensson

Ordförande, Sekreterare, Ledamot, Flyghavreansvarig 070-8744526

Bo Jönsson

Vice ordförande, Ledamot, Djuromsorgsansvarig 0708-669628

Bo Larsson

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 070-3153111

Anders Sassersson

Ledamot 0703-172495

Roland Larsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig, Skogsansvarig 0708-717981

Ronny Hammar

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig, Äganderättsansvarig 0706-660036

Tuve Åkesson

Ledamot 0709-202848

Kristian Mårtensson

Ledamot, Energiansvarig 070-5909203

Martin Greiff

Ledamot, Kulturansvarig 0703-944494

John Orelind

Ledamot 070-8781679

Henric Brinte

Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig 0708202604

Anja Persson

Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig 070-8243163

Valberedning

Sven Sassersson

Valberedning, sammankall. 0733-562401

Gert-Inge Andersson

Valberedning, ledamot 0706-676412