Sjöbo

Jörgen Bengtsson

Ordförande, Ledamot, Äganderättsansvarig 070-5758754

Håkan Lindquist

Vice ordförande, Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 070-3268018

Johan Söderlin

Sekreterare, Ledamot 070-6632055

Magdalena Hermelin

Ledamot, Djuromsorgsansvarig 0416-17262

Gunilla Buxhoeveden

Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig, Kulturansvarig 070-2208738

Krister Olsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig, Skogsansvarig 070-5914162

Anders Nilsson

Ledamot, Energiansvarig, Jakt- och viltansvarig 0702-256030

Daniel Mosell

Ledamot, Djuromsorgsansvarig, Skolkontakt-/konsumentansvarig 070-8338688

Andreas Nilsson

Ledamot, Djuromsorgsansvarig, Jakt- och viltansvarig, Flyghavreansvarig 070-6342256

Jörgen Sturesson

Ledamot, Energiansvarig 0703820345

Magnus Olsson

Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig 0703321655

Tore Svensson

Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 070-6702475

Per-Åke Albertsson

Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig 070-9946007

Håkan Nilsson

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 070-8864373

Ingemar Lööw

Ledamot, Djuromsorgsansvarig 070-6581609

Valberedning

Jörgen Bengtsson

Valberedning, sammankall. 070-5758754