Sjöbo

Jörgen Bengtsson

Ordförande, Ledamot, Äganderättsansvarig 0705758754

Håkan Lindquist

Vice ordförande, Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 0703268018

Johan Söderlin

Sekreterare, Ledamot 0706632055

Andreas Nilsson

Ledamot, Djuromsorgsansvarig, Jakt- och viltansvarig, Flyghavreansvarig 0706342256

Tore Svensson

Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 0706702475

Gunilla Buxhoeveden

Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig, Kulturansvarig 0702208738

Håkan Nilsson

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 0708864373

Jörgen Sturesson

Ledamot, Energiansvarig 0703820345

Magnus Olsson

Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig 0703321655

Krister Olsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig, Skogsansvarig 0705914162

Anders Nilsson

Ledamot, Energiansvarig, Jakt- och viltansvarig 0702256030

Daniel Mosell

Ledamot, Djuromsorgsansvarig, Skolkontakt-/konsumentansvarig 0708338688

Magdalena Hermelin

Ledamot, Djuromsorgsansvarig 0416-17262

Ingemar Lööw

Ledamot, Djuromsorgsansvarig 0706581609

Valberedning

Jörgen Bengtsson

Valberedning, sammankall. 0705758754