Staffanstorp

Emil Sällvik

Ordförande, Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig 0705-246040

Anders Flink

Sekreterare 0720-771961

Fredrik Holmen

Ledamot 070-5750079

Johan Magnusson

Ledamot 0709-853037

Elna Persson

Ledamot, Flyghavreansvarig 072-2494080

Tor-Ulf Nilsson

Ledamot 070-6670666

Mattias Olsson

Ledamot 0707-417006

Cecilia Belander

Ledamot 070-5803306

Charlotte Lindén

Ledamot, Äganderättsansvarig 0733-526495

Anders Olsson

Djuromsorgsansvarig 0708-254233

Bengt Jönsson

Energiansvarig, Miljö&vattenvårdsansvarig 070-5250538

Fredrik Uldall-Jörgensen

Jakt- och viltansvarig 0708-770305

Ingrid Jönsson

Skolkontakt-/konsumentansvarig 070-8250538

Anders Månsson

Miljö&vattenvårdsansvarig 070-9481680

Valberedning

Uno Törringer

Valberedning, sammankall. 073-9922840

Lars-Åke Bengtsson

Valberedning, ledamot 0705-142651

Ingrid Jönsson

Valberedning, ledamot 070-8250538

Håkan Olsson

Valberedning, ledamot 070-2687200