Staffanstorp

Emil Sällvik

Ordförande, Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig 0705246040

Anders Flink

Sekreterare, Ledamot 0720771961

Fredrik Holmen

Ledamot 0705750079

Johan Magnusson

Ledamot 0709853037

Elna Persson

Ledamot, Flyghavreansvarig 0722494080

Tor-Ulf Nilsson

Ledamot 0706670666

Mattias Olsson

Ledamot 0707417006

Cecilia Belander

Ledamot 0705803306

Charlotte Lindén

Ledamot, Äganderättsansvarig 0733526495

Anders Olsson

Djuromsorgsansvarig 0708254233

Bengt Jönsson

Energiansvarig, Miljö&vattenvårdsansvarig 0705250538

Fredrik Uldall-Jörgensen

Jakt- och viltansvarig 0708770305

Ingrid Jönsson

Skolkontakt-/konsumentansvarig 0708250538

Anders Månsson

Miljö&vattenvårdsansvarig 0709481680

Valberedning

Uno Törringer

Valberedning, sammankall. 0739922840

Lars-Åke Bengtsson

Valberedning, ledamot 0705142651

Ingrid Jönsson

Valberedning, ledamot 0708250538

Håkan Olsson

Valberedning, ledamot 0702687200