Trelleborg

Hans Thorell

Ordförande, Ledamot 0703267007

Daniel Finnfors

Vice ordförande, Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 0705357665

Louise Persson

Sekreterare, Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig 0703729925

Gustaf Gardesson

Ledamot 0703334245

Charlotte Tarler

Ledamot, Djuromsorgsansvarig, Skolkontakt-/konsumentansvarig 0709156710

Hans Ström

Näringspolitiskt ansvarig 0708611500

Valberedning

Nils-Birger Bernhoff

Valberedning, sammankall. 0708381183