Åstorp

Lars Arvidsson

Ordförande, Ledamot, Äganderättsansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 0705309642

Christian Johansson

Vice ordförande, Ledamot, Energiansvarig 0708329239

Nils-Gunnar Pålsson

Sekreterare, Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 0702150868

Anette Andersson

Ledamot, Kulturansvarig 0705419989

Sven-Olof Axelsson

Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig 0705417902

Fredrik Göransson

Ledamot, Djuromsorgsansvarig 0708367080

Magnus Bengtsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig, Skogsansvarig 0707299528