Åstorp

Lars Arvidsson

Ordförande, Ledamot, Äganderättsansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 070-5309642

Christian Johansson

Vice ordförande, Ledamot, Energiansvarig 070-8329239

Nils-Gunnar Pålsson

Sekreterare, Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 070-2150868

Anette Andersson

Ledamot, Kulturansvarig 070-5419989

Sven-Olof Axelsson

Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig 070-5417902

Fredrik Göransson

Ledamot, Djuromsorgsansvarig 070-8367080

Magnus Bengtsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig, Skogsansvarig 0707-299528

Valberedning

David Andersson

Valberedning, sammankall. 042-52015