Allerum-Kattarp

Bengt Johnsson

Ordförande, Ledamot 070-6247094

Knut Knutsson

Vice ordförande, Ledamot 042-93275

Bodil Bertilsson

Sekreterare, Ledamot 042-93028

Anders Wijk

Kassör, Ledamot, Flyghavreansvarig 070-2056440

Måns Knutsson

Ledamot 070-7328083

Magnus Larsson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-5206490

Nils Nilsson

Ledamot 070-5373698

Johan Bertilsson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 073-8169691

Ragnar Hallbeck

Ledamot, Flyghavreansvarig 0739-377115

Jonas Evaldsson

Ledamot 070-5893256

Urban Johnson

Flyghavreansvarig 070-5404150

Håkan Biörk

Flyghavreansvarig 070-3352293

Arne Jonsson

Flyghavreansvarig 070-1319527

Valberedning

Hans Gunnarsson

Valberedning, sammankall. 073-1576536

Göran Hansson

Valberedning, ledamot 0703-255439

Christian Adolfsson

Valberedning, ledamot 070-3401011

Urban Johnson

Valberedning, ledamot 070-5404150