Landskronabygden

Daniel Nylander

Ordförande, Ledamot, Flyghavreansvarig 0707387303

Anders Andersson

Vice ordförande, Ledamot 0703606543

Tania Valtersson

Sekreterare, Ledamot 0703692711

Magnus Nilsson

Kassör, Ledamot 0730385363

Krister Zettervall

Ledamot 0708246465

Jonas Andersson

Ledamot

Bengt Hellerström

Kommungruppsledamot (vald/nom) 0708704412

Douglas Sjunnesson

Barn- och ungdomsansvarig

Valberedning

Jonas Andersson

Valberedning, sammankall.

Kent Nilsson

Valberedning, ledamot 0708953128

Erik Gunnarsson

Valberedning, ledamot 0703714977