Torrlösa

Hans Rosenqvist

Ordförande, Ledamot, Flyghavreansvarig 0705465344

Mattias Sonesson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0708395483

Olof Persson

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0709585585

Lars Persson

Kassör, Ledamot 0418-663411

Christer Svärd

Ledamot 0705517528

Valberedning

Lennart Nilsson

Valberedning, ledamot 0709526170