Bosarp-Trollenäs-V Strö

Daniel Ohlsson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-8757263

Anna Tykesson

Vice ordförande, Ledamot 070-3101614

Lars Nilsson

Sekreterare, Ledamot 0709-667884

Martin Molin

Kassör, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 070-2445077

Torsten Persson

Flyghavreansvarig 070-6886275

Valberedning

Sven-Olof Hägg

Valberedning, sammankall. 070-5410058

Hans-Birger Nilsson

Valberedning, ledamot 0413-41030

Torsten Persson

Valberedning, ledamot 070-6886275