Bosarp-Trollenäs-V Strö

Daniel Ohlsson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-8757263

Anna Tykesson

Vice ordförande, Ledamot 070-3101614

Lars Nilsson

Sekreterare, Ledamot 0709-667884

Martin Molin

Kassör, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 070-2445077

Kasper Molin

Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 076-417 26 53

Torsten Persson

Flyghavreansvarig 070-6886275

Valberedning

Lars Olsson

Valberedning, sammankall. 073-3100142

Torsten Persson

Valberedning, ledamot 070-6886275

Hans-Birger Nilsson

Valberedning, ledamot 0413-41030