Bosarp-Trollenäs-V Strö

Daniel Ohlsson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0708757263

Anna Tykesson

Vice ordförande, Ledamot 0703101614

Lars Nilsson

Sekreterare, Ledamot 0709667884

Martin Molin

Kassör, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0702445077

Kasper Molin

Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0764172653

Torsten Persson

Flyghavreansvarig 0706886275

Valberedning

Lars Olsson

Valberedning, sammankall. 0733100142

Torsten Persson

Valberedning, ledamot 0706886275

Hans-Birger Nilsson

Valberedning, ledamot 0413-41030