Virke

Ola Bengtsson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Flyghavreansvarig 0739381405

Carl-Fredrik Friberg

Vice ordförande, Ledamot, Flyghavreansvarig 070-6184753

Charlotta Stengard

Sekreterare, Kassör, Ledamot 0733-147733

Anita Börjesson

Ledamot 070-2157715

Lars-Göran Svensson

Ledamot, Flyghavreansvarig 0706-293541

Lars Björk

Ledamot, Flyghavreansvarig 046-734644

Lars Börjesson

Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 070-5370005