Lundabygden

Åke Göransson

Ordförande, Ledamot 0709-924506

Per-Olof Danielsson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0705-111327

Sven-Erik Svensson

Sekreterare, Ledamot 070-2471224

Jan Rossing

Kassör, Ledamot 0705-204267

Andreas Johnsson

Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Flyghavreansvarig 0733-965035

Gunnar Tornhill

Ledamot 070-8131455

Bertil Göransson

Kommungruppsledamot (vald/nom) 0709-924505

Valberedning

Per Ahlquist

Valberedning, sammankall. 0708-129562

Ingegärd Persson

Valberedning, ledamot 046-134687

Jan Åkesson

Valberedning, ledamot 046-131012