Lundabygden

Åke Göransson

Ordförande, Ledamot 0709924506

Per-Olof Danielsson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0705111327

Sven-Erik Svensson

Sekreterare, Ledamot 0702471224

Jan Rossing

Kassör, Ledamot 0705204267

Andreas Johnsson

Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Flyghavreansvarig 0733965035

Gunnar Tornhill

Ledamot 0708131455

Bertil Göransson

Kommungruppsledamot (vald/nom) 0709924505

Valberedning

Per Ahlquist

Valberedning, sammankall. 0708129562

Ingegärd Persson

Valberedning, ledamot 046-134687

Jan Åkesson

Valberedning, ledamot 0761285607