Staffanstorps

Fredrik Uldall-Jörgensen

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0708-770305

Anders Flink

Vice ordförande, Ledamot 0720-771961

Cecilia Belander

Sekreterare, Ledamot 070-5803306

Petra Hammargren

Kassör, Ledamot 073-3944251

Tor-Ulf Nilsson

Ledamot 070-6670666

Daniel Nilsson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 073-4188764

Göran Göransson

Kommungruppsledamot (vald/nom) 0709-266061

Uno Törringer

Kommungruppsledamot (vald/nom) 073-9922840

Jan Flink

Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0708-261452

Håkan Björkman

Flyghavreansvarig 070-5445261

Valberedning

Uno Törringer

Valberedning, sammankall. 073-9922840

Rut Karlsson

Valberedning, ledamot 040-446093