Staffanstorps

Emil Sällvik

Ordförande, Ledamot 0705246040

Charlotte Lindén

Vice ordförande, Ledamot 0733526495

Anders Flink

Sekreterare, Ledamot 0720771961

Tor-Ulf Nilsson

Kassör, Ledamot 0706670666

Fredrik Holmen

Ledamot 0705750079

Johan Magnusson

Ledamot 0709853037

Elna Persson

Ledamot, Flyghavreansvarig 0722494080

Mattias Olsson

Ledamot 0707417006

Cecilia Belander

Ledamot 0705803306

Annika Sällvik

Medlemsansvarig 0709482348

Valberedning

Uno Törringer

Valberedning, sammankall. 0739922840

Håkan Olsson

Valberedning, ledamot 0702687200

Lars-Åke Bengtsson

Valberedning, ledamot 0705142651

Ingrid Jönsson

Valberedning, ledamot 0708250538