Dalby-Sandby

Annica Wahlman

Ordförande, Ledamot 0706247235

Håkan Wahlman

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Medlemsansvarig 0702224181

Tua Stjärnfält

Kassör, Ledamot, Flyghavreansvarig 0735978824

Josefine Wraghe

Ledamot 0705696859

Fredrik Ohlsson

Flyghavreansvarig 0703180039

Valberedning

Annica Wahlman

Valberedning, sammankall. 0706247235