Hällestad-Veberöd

Anna Kristoffersson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0708-520194

Lars-Arne Olsson

Vice ordförande, Ledamot 070-6765582

David Persson

Sekreterare, Ledamot 070-9427776

Jörgen Lundgren

Kassör, Ledamot 0709-105024

Anna Lagergren

Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0704-607915

Valberedning

Kerstin Dahlgren

Valberedning, sammankall. 046-53110

Knut Jeppsson

Valberedning, ledamot 070-7980301

Oliver Kristoffersson

Valberedning, ledamot 0722351230