Genarp

Camilla Hansson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Flyghavreansvarig 0768157117

Daniel Jönsson

Vice ordförande, Ledamot 0709907233

Bodil Nilsson

Sekreterare, Ledamot 0704800531

Ulf Stenshed

Kassör, Ledamot 0734224803

Gunnar Nilsson

Ledamot 0703294148

Valberedning

Anna Forslid

Valberedning, sammankall. 0706404922

Elsa Nilsson

Valberedning, ledamot 040-488017

Anna-Lisa Jeppsson

Valberedning, ledamot 040-488048