Genarp

Camilla Hansson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Flyghavreansvarig 076-8157117

Daniel Jönsson

Vice ordförande, Ledamot 0709-907233

Gunnar Nilsson

Sekreterare, Kassör, Ledamot 070-3294148

Ulf Stenshed

Ledamot 073-4224803

Maria Walter

Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 073-3446527

Valberedning

Elsa Nilsson

Valberedning, sammankall. 040-488017

Anna-Lisa Jeppsson

Valberedning, ledamot 040-488048

Tord Nilsson

Valberedning, ledamot 070-5780074