Genarp

Camilla Hansson

Ordförande, Ledamot, Flyghavreansvarig 076-8157117

Daniel Jönsson

Vice ordförande, Ledamot 0709-907233

Gunnar Nilsson

Sekreterare, Kassör, Ledamot 070-3294148

Valberedning

Elsa Nilsson

Valberedning, sammankall.

Tord Nilsson

Valberedning, ledamot 070-5780074

Ulf Stenshed

Valberedning, ledamot 073-4224803

Anna-Lisa Jeppsson

Valberedning, ledamot