Alstad-Slågarp

Anders Bauer

Ordförande, Ledamot 0708-161023

Henrik Andersson

Vice ordförande, Ledamot, Flyghavreansvarig 070-5587144

Hans Thorell

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-3267007

Håkan Ericsson

Kassör, Ledamot 070-6530826

Kristofer Palmkvist

Ledamot 0708-475593

Lars Herlöfsson

Ledamot 0768-891466

Hans Ström

Kommungruppssuppleant (vald/nom) 070-9156600

Valberedning

Bengt Åkesson

Valberedning, sammankall. 070-5416494