Skegriebygden

Anders Hempel

Ordförande, Ledamot, Flyghavreansvarig 0709-502927

Ebbe Persson

Vice ordförande, Ledamot 070-8437380

Fredrik Larsson

Sekreterare, Ledamot 0708-273927

Anders Nilsson

Kassör, Ledamot 070-8269413

Valberedning

Lars Andersson

Valberedning, sammankall., Valberedning, ledamot

Per Reimer

Valberedning, ledamot 070-8311662