Bösarp-Gylle

Nils-Birger Bernhoff

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-8381183

Gustaf Gardesson

Vice ordförande, Ledamot 070-3334245

Ann Trulsson

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0709-406010

Hans Andersson

Kassör, Ledamot 070-6054977

Daniel Finnfors

Ledamot 070-5357665

Håkan Andersson

Ledamot 0410-27372

Ulf Andersson

Flyghavreansvarig 0708-448218

Valberedning

Mats Andersson

Valberedning, sammankall. 070-8231175

Marianne Andersson

Valberedning, ledamot 0708-448262

Bertil Dahlsjö

Valberedning, ledamot 070-5137320