Wemmenhögsbygden

Anders Andersson

Ordförande, Ledamot, Flyghavreansvarig 070-8462280

Johan Hoolmé

Vice ordförande, Ledamot, Flyghavreansvarig 0733-308589

Roland Persson

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Flyghavreansvarig 070-6704202

Ingemar Olsson

Kassör, Ledamot, Flyghavreansvarig 070-5730188

Mats Persson

Ledamot, Flyghavreansvarig 070-8181298

Anders Andersson

Ledamot, Flyghavreansvarig 070-6725955

Lars Rahm

Ledamot, Flyghavreansvarig 070-6680025

Valberedning

Göran Olsson

Valberedning, sammankall. 0705475406

Fredrik Kvantenå

Valberedning, ledamot 070-4850299