Wemmenhögsbygden

Anders Andersson

Ordförande, Ledamot, Flyghavreansvarig 0708462280

Johan Hoolmé

Vice ordförande, Ledamot, Flyghavreansvarig 0733308589

Roland Persson

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Flyghavreansvarig 0706704202

Ingemar Olsson

Kassör, Ledamot, Flyghavreansvarig 0705730188

Lars Rahm

Ledamot, Flyghavreansvarig 0706680025

Mats Persson

Ledamot, Flyghavreansvarig 0708181298

Anders Andersson

Ledamot, Flyghavreansvarig 0706725955

Valberedning

Göran Olsson

Valberedning, sammankall. 0705475406

Fredrik Kvantenå

Valberedning, ledamot 0704850299