Ljunits

Mats Åkesson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Flyghavreansvarig 070-6560058

Johan Olsson

Vice ordförande, Ledamot 070-8180132

Philip Olsson

Sekreterare, Ledamot 070-2399592

Ulf Nilsson

Kassör, Ledamot 0707-196833

Valberedning

Görgen Mårtensson

Valberedning, sammankall. 0705-845062

André Jönsson

Valberedning, ledamot 0702406503