Ljunits

Mats Åkesson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Flyghavreansvarig 070-6560058

Johan Olsson

Vice ordförande, Ledamot 070-8180132

Niclas Molin

Sekreterare, Ledamot 073-0401951

Ulf Nilsson

Kassör, Ledamot 0707-196833

Valberedning

André Jönsson

Valberedning, sammankall. 0702406503

Henrik Andersson

Valberedning, ledamot 0707382262