Östra Färs

Johan Söderlin

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0706632055

Mathilda Jönsson

Vice ordförande, Ledamot 0761134128

Mikael Johansson

Sekreterare, Ledamot 0706831483

Krister Olsson

Kassör, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0705914162

Lars-Inge Andersson

Ledamot 0708308508

Tommy Andersson

Ledamot, Flyghavreansvarig 0705958471

Desirée Kristiansson

Ledamot 0761452889

Valberedning

Ann-Margret Assarsson

Valberedning, sammankall. 0708884980

Björn Möller

Valberedning, ledamot 0730744961