Brandstad-Vollsjö

Jörgen Bengtsson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-5758754

Rickard Nilsson

Vice ordförande, Ledamot 0416-35151

Bo Mårtensson

Sekreterare, Ledamot, Flyghavreansvarig 0705-338771

Sten Åkerblom

Kassör, Ledamot 070-5339606

Christoffer Persson

Ledamot 070-5421259

Valberedning

Arvid Persson

Valberedning, sammankall. 0706-823465

Bengt Andersson

Valberedning, ledamot 0708-371103