Brandstad-Vollsjö

Jörgen Bengtsson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0705758754

Rickard Nilsson

Vice ordförande, Ledamot 0703688507

Bo Mårtensson

Sekreterare, Ledamot, Flyghavreansvarig 0705338771

Sten Åkerblom

Kassör, Ledamot 0705339606

Christoffer Persson

Ledamot 0705421259

Valberedning

Arvid Persson

Valberedning, sammankall. 0706823465

Bengt Andersson

Valberedning, ledamot 0708371103