Frenninge

Daniel Mosell

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-8338688

Emma Olsson

Vice ordförande, Ledamot 0735-396307

Ingvar Bertilsson

Sekreterare, Ledamot, Flyghavreansvarig 070-3346995

Erik Bertilsson

Kassör, Ledamot 070-3549140

Lars Jönsson

Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 070-4696499

Tommy Alatalo

Ledamot 070-2898669

Per-Anders Persson

Ledamot 073-3264300

Valberedning

Bo Börjesson

Valberedning, sammankall. 070-8801270